Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

speakofthedevil
1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaatraversiamo atraversiamo
speakofthedevil

January 22 2018

speakofthedevil

January 19 2018

speakofthedevil
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viakarmacoma karmacoma

January 17 2018

speakofthedevil
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaOnly2you Only2you
speakofthedevil
6625 a829 390
dear algebra
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaOnly2you Only2you
speakofthedevil
8450 02bf 390
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viashitsuri shitsuri
speakofthedevil

January 15 2018

speakofthedevil
7555 42f8 390
Reposted fromtgs tgs
1395 4522 390

January 12 2018

speakofthedevil

January 10 2018

speakofthedevil
0400 999b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTiffanys Tiffanys
speakofthedevil
2536 f7d8 390
Reposted fromoll oll viamaardhund maardhund
speakofthedevil
1558 10fa 390
zgroza łojowa
Reposted frompankamien pankamien viaHiperborea Hiperborea
speakofthedevil
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
speakofthedevil
1833 814c 390
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy
speakofthedevil
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapikkumyy pikkumyy
speakofthedevil
1964 7367 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasouxie souxie

January 09 2018

speakofthedevil
2326 6d83 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakarmacoma karmacoma

January 07 2018

speakofthedevil
Reposted fromantichris antichris viaimbirimbir imbirimbir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl